Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Kurpie

Foto nr 15

Kurpie

Kurpiowie Puszczy Zielonej zamieszkują tereny położone między Narwią, a byłymi Prusami Wschodnimi. Wschodnią granicę Kurpiowszczyzny wyznacza rzeka Pisa, zachodnią natomiast rzeka Orzyc. Tereny te tworzą nieckowatą nizinę z lekka nachyloną w stronę południową. Podstawową glebę stanowią piaski i torfowiska oraz tzw. bielice. Brak jest zupełnie kopalin i kruszców, poza bursztynem i ubogimi pokładami rudy darniowej. Więcej
Kurpie