Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Nagłówek

Baza wiedzy

Foto nr 38

Adam Chętnik - wzór do naśladowania

Adam Chętnik jest jednym z największych autorytetów Kurpiowszczyzny. Dorobek naukowy i spuścizna ukazują go jako człowieka niezwykle pracowitego, utalentowanego w wielu dziedzinach, oddanego sprawom lokalnej społeczności i całego Narodu. Więcej
Adam Chętnik - wzór do naśladowania
Foto nr 6

Wkład Adama Chętnika w muzealnictwo polskie

Adam Chętnik urodzony przed 130 laty w Nowogrodzie nad Narwią, przez swoje długie, pracowite i trudne ponad 80.letnie życie, stał się w oczach następców prawdziwą – w dobrym słowa tego znaczeniu – legendą. Był bojownikiem o polską szkołę w zaborze rosyjskim, konspiratorem, działaczem wśród młodzieży wiejskiej, wychowawcą, publicystą, muzykiem, po trosze poetą, zapalonym krajoznawcą, propagatorem sportu. Był posłem na sejm, ale i cieślą i introligatorem. Był badaczem Kurpiowszczyzyny, jej gorącym orędownikiem, autorem popularnych i naukowych prac o życiu ludu kurpiowskiego. A przede wszystkim był muzealnikiem, twórcą Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży i Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, jednego z dwóch pierwszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Więcej
Wkład Adama Chętnika w muzealnictwo polskie