Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Zdrowéch, wesołéch śwąt Źelgéj Nocy

Zdrowéch, wesołéch śwąt Źelgéj Nocy 
łoråz ćepła jï radośćï z fameljó przy śwątecnëm stole. 
Ńech tën pśíkny cas łodrodżï na nowo wsystko, co dobre,
a nadchodzące śwíta bídó dlå nas wsystkéch zapoźedźó
łodrodzëńå pokoju na śweće jï nadźejï na lepse jutro.


Zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy
oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole. 
Niech ten piękny czas odrodzi wszystko, co dobre,
a nadchodzące święta będą dla nas wszystkich zapowiedzią 
odrodzenia pokoju na świecie i nadziei na lepsze jutro .
Życzy

Juliusz Jakimowicz
Dyrektor Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego
im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
wraz z Zespołem Muzeum