Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Współpraca, gościnność, wzruszenie

Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej (WOAS) dla dwóch miejscowości: Jankowo-Skarbowo i Jankowo-Młodzianowo (gm. Nowogród) został oficjalnie otwarty w piątek, 23 czerwca. Podarunki i najlepsze życzenia przekazali mieszkańcom m.in. wicemarszałek Marek Olbryś i radny sejmiku Piotr Modzelewski. Samorząd województwa dofinansował tę inwestycję z funduszy europejskich.

Dwa lata temu spotkaliśmy się tu, na rżysku, i rozmawialiśmy, czy marzenia się mogą spełnić. Dzisiaj wchodzimy do wspaniałego obiektu, w którym swoje miejsce znajdzie Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i wszyscy mieszkańcy. Wokół pozostało miejsce na przygotowanie np.boiska czy zorganizowanie pikniku albo koncertu. Cieszę się bardzo, że jako samorząd województwa mogliśmy pomóc w tej inicjatywie. Wiem, że cały czas była w obu miejscowościach ogromna determinacja i mobilizacja. Trzeba docenić,że mieszkańcy zdefiniowali swoje oczekiwania i wnieśli ogromny wkład w ich realizację - mówił wicemarszałek. Dziękuję, żeście przez te dwa lata wykonali taka piękną pracę.To rodzinne strony moich rodziców i to też dla mnie satysfakcja,że mogę wypełniać moje kurpiowskie (po tacie)i szlacheckie (po mamie) obowiązki – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

 

Skierował też specjalne podziękowania pod adresem burmistrza Grzegorza Palki oraz Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kraina mlekiem płynąca”. Głównym użytkownikom nowego WOAS w Jankowie-Skarbowie, czyli jednostce OSP i kołu gospodyń, Marek Olbryś wręczył strażacki wąż i grafikę do ozdobienia ścian.

Jak poinformował burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, jedno i drugie Jankowo, to około 290 mieszkańców.

– To duża społeczność i bardzo aktywna. Mieszkańcy cały czas działali w starym budynku, którego remont nie był możliwy, ale bronili go przed rozbiórką. Sami zdecydowali o przeznaczeniu tego miejsca, na którym miała kiedyś powstać szkoła. Wybrali projektanta, dobrali materiały i przygotowali koncepcję zagospodarowania, a wreszcie w decydującej mierze postarali się o wyposażenie pomieszczeń, łącznie z klimatyzacją, meblami czy nowoczesną kuchnią – z uznaniem podkreślał burmistrz Grzegorz Palka.         

Jak dodał, mimo ogromnego zaangażowania obu miejscowości, inwestycja nie byłaby możliwa bez „marszałkowskiego” wsparcia z programu regionalnego, które otrzymała LGD. Dofinansowanie z tego źródła wyniosło 670 tys. zł przy kosztach budowy wynoszących 940 tys. W końcowym etapie to mieszkańcy wsi sięgnęli np. po rządowe fundusze przeznaczone na wsparcie kół gospodyń wiejskich, potrafili też pozyskać prywatnych sponsorów do zakupów wyposażenia.    

 

Gratulacje i życzenia przekazali samorządowcom z Nowogrodu i mieszkańcom Jankowa m. in. posłowie Kazimierz Gwiazdowski Jarosław Zieliński, szefostwo LGD „Kraina mlekiem płynąca” z prezes Elżbietą Parzych i przewodniczącym rady programowej, wójtem Małego Płocka Józefem Dymerskim czy dyrektor Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie Juliusz Jakimowicz ze współpracownikami.

Widać po liczbie zebranych tu mieszkańców i gości, jak bardzo to miejsce było potrzebne i oczekiwane. Dzięki rządowym programom marzenia w tych mniejszych miejscowościach się spełniają – mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski.

Radny Piotr Modzelewski wskazywał na „dobrą chemię”, jaka powstaje we współpracy samorządu Nowogrodu z instytucjami rządowymi czy samorządowymi województwa. WOAS w Jankowie przede wszystkim biorą w użytkowanie strażacy z OSP i koło gospodyń. Druhów jest blisko 50, pań w KGW - 30.

Potrzebne nam takie miejsce. Ludzie inaczej żyją, gdy mogą się spotykać i rozmawiać. Jako koło mamy już swoje osiągnięcia np. w „Bitwie regionów”, a nasz sztandarowy produkt to babka ziemniaczana. Budowa ośrodka bardzo zintegrowała nasze obie miejscowości – opowiadały rezes KGW "Jankowianki" Agnieszka Dąbkowska i wiceprezes Dorota Kadela.

Zamiast przecinania wstęgi na otwarcie WOAS organizatorzy zaproponowali inną ceremonię. Grupa gości otrzymała kluczyki do otwarcia drzwi ośrodka. Jak się okazało, ten właściwy znalazł się w ręku wicemarszałka Marka Olbrysia. Artystyczną, kurpiowską oprawę uroczystości zapewnił dziewczęcy zespół śpiewaczy z Nowogrodu w asyście skrzypków: Pawła Dąbkowskiego i Daniela Cwaliny.

txt, fot / Maciej Gryguc

Fotogaleria