Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. księgowości

Muzeum-Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista do spraw księgowości

Wymiar etatu: 1/1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nowogród

 

Główne obowiązki:

 • Bieżąca kontrola finansowo - księgowa;
 • księgowanie faktur zakupu i sprzedaży, wyciągów bankowych, raportów kas itp.;
 • terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej;
 • przeprowadzanie okresowej kontroli kont;
 • pomoc w przygotowaniu raportów finansowych, zestawień itp.;
 • wsparcie w bieżących pracach księgowych.

 

Wymagania konieczne:

 • Ukończenie wyższej uczelni ekonomicznej (preferowana rachunkowość);
 • doświadczenie kilkuletnie na stanowisku związanym z księgowością;
 • znajomość procedur księgowych oraz obowiązujących przepisów dotyczących księgowości;
 • dobra znajomość ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych;
 • dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podpisane: list motywacyjny i CV;
 • podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie przez Muzeum-Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, w celu udziału w rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. księgowości zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 „RODO”.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnianiu, jego okresie i zajmowanym stanowisku, kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie).
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą o tym powiadamiani;
 • informacja telefoniczna: 506 19 19 44

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w terminie do dnia 27.10.2023 r. Dokumenty należy dostarczyć osobiście na adres: Zamkowa 25, 18-414 Nowogród, z dopiskiem: OFERTA PRACY NA STANOWISKO: Specjalista ds. Księgowości lub przesłać na adres: sekretariat@skansenkurpiowski.pl, w tytule wpisując: OFERTA PRACY NA STANOWISKO: Specjalista ds. Księgowości

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Załączniki