Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Dołączyliśmy do programu "Poznaj Polskę"

Nasze Muzeum dołączyło w tym roku do programu Poznaj Polskę koordynowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Oznacza to, że możecie zorganizować wycieczkę szkolną do naszego urokliwego Skansenu dofinansowaną przez MEiN .O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przyspasabiające do pracy) dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN:
e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl
numery telefonu: 22 34 74 843, 22 34 74 281, 22 34 74 771, 22 34 74 680 (w godzinach otwarcia urzędu).